Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě

13.7.2013 

Papež František nepřestává překvapovat jednotlivce i instituce nečekanými telefonáty, jimiž se na ně obrací bez jakéhokoli prostředníka. Jejich adresáti čas od času obsah rozhovoru také zveřejní. Nedávno se jeden z nich týkal zprávy o tom, že v zahradě katedrály v Buenos Aires, kde před svým zvolením působil kardinál Bergoglio, byla umístěna jeho socha. Papež František reagoval s mírností, ale také rozhodností, a telefonicky požádal, aby socha byla „okamžitě odstraněna“, byť neopomněl zdůraznit, že tím nechce znevažovat projev sympatií svých rodáků ani práci sochaře Fernanda Puglieseho, který je autorem již několika soch bl. Jana Pavla II. a bl. Matky Terezy. Jde mu jen o to, aby se nevytvářel nějaký kult osobnosti.

Druhý telefonát přiblížil argentinský žurnalista a spisovatel Jorge Milia, bývalý Bergogliův žák a jeho důvěrný přítel, který se o jeho obsah svého rozhovoru s papežem podělil na internetových stránkách (terredamerica.com). „Řekl jsem mu, že si s potěšením čtu jeho encykliku Lumen fidei,“ sděluje argentinský žurnalista. Bergoglio však ihned odmítl připsat si jakoukoli zásluhu, protože většinu práce na ní odvedl Benedikt XVI., který - jak řekl – je vynikajícím myslitelem, jehož mnozí lidé neznají anebo nechápou. Neumíš si představit pokoru a moudrost tohoto muže!“ – „Jste spolu v kontaktu?“, zeptal se papeže argentinský žurnalista a dostalo se mu odpovědi: „Ani by mne nenapadlo zřeknout se možnosti radit se s takovýmto člověkem, to bych musel být blázen.“
Dalším tématem zaoceánského papežova soukromého rozhovoru s Jorge Miliem byla otázka všeobecně známých zvláštností, jeho vatikánské bydlení mimo tradiční papežské apartmá a specifický styl jeho papežské služby. „Není to snadné, řekl údajně papež František, protože ve Vatikánu má papež mnoho „pánů“, kteří jsou služebně starší. Prosazení jakékoli změny mne stojí spoustu sil. Nejtěžší bylo to, že si budu sám organizovat svůj program. Proto jsem také nešel bydlet nahoru do papežského paláce. Mnozí papežové totiž právě proto skončili jako „vězňové“ svých sekretářů. Papežové byli sice po staletí vždycky izolováni, svěřil se dále papež František, ale to není dobré, protože místo Pastýře je mezi jeho ovcemi.“ - A nakonec jako vždycky, končí Jorge Milia líčení obsahu svého rozhovoru s papežem, „mne požádal o modlitbu za sebe.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.