Blahořečen italský mučedník a novinář Odoardo Focherini

17.6.2013 

Včera byl v Carpi beatifikován Odoardo Focherini, manžel a otec sedmi dětí, žurnalista. Byl zatčen a uvězněn z nenávisti ke katolické víře a zemřel v koncentračním táboře Hersbrucku roku 1944 ve 37 letech. Zachránil mnoho Židů před nacistickým pronásledováním. Spolu s místní církví v Carpi děkujeme Bohu za tohoto svědka evangelia života.

Oznámil Svatý otec před nedělní polední modlitbou Anděl Páně. Ve zkratce tak shrnul život vůbec prvního novináře, kterému byl jeruzalémským památníkem Jad Vašem udělen titul “spravedlivý mezi národy”. Je prvním Italem, důvodem jehož beatifikace je záchrana židovských spoluobčanů.

Odoardo Focherini pracoval v záchranné síti, kterou založil společně s O. Dantem Salou, diecézním knězem v Carpi, a dalšími spolupracovníky. Jeho úkolem bylo připravovat falešné dokumenty, díky kterým mohli Židé vycestovat do Švýcarska. Tato síť zachránila více než sto lidí. Mnozí její členové skrývali židovské spoluobčany u sebe doma, v zazděných místnostech, čímž riskovali vlastní život. Také Odoardo ukrýval v domech své rodiny Židy, čekající na vycestování.

Vypráví naší rozhlasové stanici jeden z patnácti vnuků bl. Odoarda Focheriniho, Francesco Manicardi, který je sám novinář. Jeho dědeček přispíval do vatikánského listu L´Osservatore Romano a vedl katolický deník L´Avvenire d´Italia se sídlem ve středoitalské Boloni.

Za jeho vedení deník nepublikoval vnucená režimní vyjádření; Odoardo Focherini vydávání deníku dokonce zastavil. Když fašisté obsadili Boloňu a naléhali na vydávání listu, ředitel si z nich vystřelil, schoval novinový papír a prohlásil, že noviny nemůžou jít do tisku.

Na jaře roku 1944 však byla katolická záchranná síť odhalena. Italský novinář byl deportován do italských koncentračních táborů Fossoli a Gries a později do německého tábora v Hersbrucku. Zde umírá 27. prosince téhož roku ve věku pouhých 37 let.

Dědeček prošel během devítiměsíčního věznění výjimečným duchovním vývojem, který dosvědčuje korpus 166 zachovaných dopisů. Zpočátku doufal v návrat domů, poté začíná chápat, že pro něj není návratu. Podstupuje tedy těžký krok a prosí také manželku Marii, aby vstoupila do tajemného plánu Prozřetelnosti, který po nich vyžaduje ještě silnější vzájemnou lásku. Pro děti sepisuje dopis v hádankách, aby pochopily, v jakém městě je tatínek. Navzdory těžké situaci lágru dokáže na dálku strávit i tak důvěrný okamžik se svými dětmi.

“Prohlašuji, že umírám v ryzí římsko-katolické víře a plně se podřizuji Boží vůli. Nabízím svůj život jako oběť za svou diecézi, Katolickou akci, deník L´Avvenire d´Italia a za návrat míru do světa. Prosím, vyřiďte mé manželce, že jsem jí byl stále věrný, stále jsem na ni myslel a stále jsem ji silně miloval”, zněla podle svědků poslední slova bl. Odoarda Focheriniho.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.