Zvolen nový generální ministr františkánů

23.5.2013 

Novým generálním ministrem Řádu menších bratří se stává O. Michael Anthony Perry, kterého zvolili zástupci františkánů shromáždění v Římě. Dosavadní generální vikář řádu nastupuje po O. Josém Rodriguez Carballovi, jehož Svatý otec 6. dubna jmenoval sekretářem vatikánské kongregace zodpovědné za řeholní život v církvi. O. Perry se narodil před 59 lety v Indianapolis v USA. Vystudoval historii, filosofii a teologii; doktorát získal v oboru antropologie náboženství. Deset let pracoval jako misionář v Kongu. Poté působil jako řádový ministr v provincii Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v USA.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.