Papež František: Úžas ze setkání s Kristem vytváří pravý pokoj

4.4.2013 

Úžas ze setkání s Kristem – tato slova vystihují jádro dnešní homilie papeže Františka. Také ve čtvrtek velikonočního oktávu Svatý otec slavil soukromou ranní mši v Domě sv. Marty, které se dnes účastnili zaměstnanci Vatikánské tiskárny.

Úžas, zdůraznil Svatý otec, je veliká milost, kterou nám Bůh v setkání s Ježíšem Kristem dává. Není to pouhé nadšení, jaké mohou prožít fanoušci, když vyhraje jejich fotbalový klub. Tento údiv je něco hlubšího, poznamenal papež. Je to vnitřní zážitek ze setkání s živým Ježíšem, ačkoliv jsme si mysleli, že něco takového není možné. Pán nám však dává pochopit, že je to skutečnost. A to je krásné!

Možná, pokračoval Svatý otec, je běžnější opačná zkušenost : Lidská slabost a také duševní nemoci, či ďábel, nás nutí věřit, že skutečné jsou přízraky a fantasie. Ty ale nejsou od Boha. Od Boha pochází tak veliká radost, že jí ani nemůžeme uvěřit. Domníváme se proto, že není reálná, avšak právě tehdy ji působí Pán. Toto ohromení stojí na počátku všední existence každého křesťana. Nemůžeme totiž stále žít v počátečním úžasu, podotkl papež František. Tento údiv se však otiskuje do duše, zanechává duchovní útěchu ze setkání s Kristem a vede k poslednímu stupínku – pokoji. Křesťan tak stále, i v nejbolestnějších zkouškách, neztrácí pokoj a Ježíšovu přítomnost, upozornil Svatý otec a dodal: S trochou odvahy se tak můžeme modlit: Pane, dej mi milost pokoje a duchovní útěchy, do kterých je vtištěno mé setkání s Tebou. Skutečný pokoj nelze koupit, ani prodat. Je Božím darem, uzavřel papež František svou dnešní ranní homilii při soukromé eucharistické slavnosti v kapli Domu sv. Marty.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.