Papež František: Ve Svatém týdnu rozjímáme o Boží trpělivosti

25.3.2013 

Během svatého týdne rozjímáme o trpělivosti, kterou má Bůh s každým z nás, řekl dnes ráno papež František v krátké homilii při mši svaté, kterou denně v 7h ráno slouží v kapli Domu sv. Marty, kde bydlí. Na dnešní eucharistii byli pozváni pracovníci vatikánského deníku L´Osservatore Romano.

Obraz nekonečné trpělivosti, kterou má Bůh s člověkem, se odráží na nekonečné trpělivosti, kterou má Ježíš s Jidášem. Papež František se v homilii pozastavil nad dnešní evangelní scénou, kde Jidáš kritizuje Lazarovu sestru Marii, která pomazala Ježíšovy nohy třemi sty gramy drahocenného oleje. Jidáš tvrdil, že by bylo lépe olej prodat a peníze dát chudým. Evangelista Jan poznamenává, že Jidáše nezajímali chudí, ale peníze, které kradl. „A přece – podotkl Svatý otec – mu Ježíš neřekl: ty jsi zloděj. Měl s Jidášem trpělivost a snažil se jej svojí trpělivostí přitáhnout k Sobě. To nám v těchto dnech umožňuje – řekl dále papež František – abychom během Svatého týdne mysleli na Boží trpělivost, na onu trpělivost, kterou chová Pán vůči nám, našim slabostem a našim hříchům“ „Promýšlejme tedy v tomto Svatém týdnu osobně, jaká byla v mém životě Ježíšova trpělivost vůči mně. Jenom toto stačí, aby potom z našeho srdce vzešlo jediné slovo: Díky Pane! Díky za tvoji trpělivost“, řekl v dnešní krátké homilii papež František žurnalistům vatikánského deníku.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.