Generální představený jezuitů k volbě nového papeže

14.3.2013 

Ke Svatému stolci přicházejí četné blahopřejné telegramy a poselství k volbě nového papeže. Svatému otci Františkovi gratulují představitelé světových a evropských institucí, hlavy států, Biskupské konference celého světa, náboženští představitelé, katolická hnutí a řeholní společenství.

Jménem svým a jménem argentinského lidu blahopřeji ke zvolením novým římským papežem univerzální církve, píše prezidentka Cristina Fernandezová Kirchnerová v telegramu, zaslaném jen několik okamžiků po ohlášení jména nastupujícího Kristova náměstka. Ujímáte se vedení církve, pokračuje argentinská prezidentka, a naší touhou je, aby tato vaše pastorační úloha přinesla bohaté plody – zejména v souvislosti s velkou zodpovědností vůči spravedlnosti, rovnosti, bratrství a míru pro lidstvo. V závěru telegramu vyjadřuje hlava Argentinské republiky, která přislíbila účast na inaugurační mši sv. svou úctu novému papeži.

Jedno z prvních poselství zaslala Svatému otci františkánská rodina z Assisi. S pocity vděčnosti, upřímnou láskou a hlubokou úctou slibuje poslušnost papeži, který zvolil jméno jejího zakladatele, a doufá v jeho brzkou návštěvu rodiště sv. Františka.

Tovaryšstvo Ježíšovo děkuje Bohu za volbu nového papeže, kterou se pro církev otevírá cesta naděje, píše ve svém prohlášení generální představený jezuitů P. Adolfo Nicolas. Všichni členové řádu doprovázejí svého spolubratra v modlitbě a děkují mu, že s velkorysostí přijal zodpovědnost za vedení církve v tomto klíčovém okamžiku. Od prvního chvíle, kdy se papež František objevil před Božím lidem, podal viditelné svědectví o své pokoře a prostotě, pastoračních zkušenostech a duchovní hloubce, píše dále generální představený Tovaryšstva a uzavírá: Sdílíme radost celé církve a opětovně potvrzujeme, že jsme ochotni přijmout vyslání na Pánovu vinici v duchu zvláštního slibu poslušnosti, který nás váže ke Svatému otci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.