Kardinál Ravasi: Lidé dovedou bezpečně rozpoznat, zda kněz mluví od srdce

19.2.2013 

Duchovní cvičení papeže a římské kurie pokračovala druhým dnem. Exercitátor, kardinál Ravasi, dnes hovořil v kapli Redemptoris Mater o špatných kázáních. „Lidé dovedou bezpečně rozpoznat, zda kněz mluví od srdce“ – řekl předseda Papežské rady pro kulturu v jedné z dopoledních meditací. Na okraj rozjímání o postavě Mesiáše v Žalmech poznamenal, že někdy dovedou procítěněji mluvit o Kristu ti, kteří jsou od Něho daleko, ale vnímají, že Jej mají zapotřebí. Jako příklad zmínil dva spisovatele, které by samotné asi nikdy nenapadlo, řekl kardinál Ravasi že budou citováni v meditacích určených papeži:

«Přijď k nám, dobrý Pane Ježíši, obrať k nám svůj zrak, neboť pouze Tebe je nám opravdu zapotřebí» – tato slova napsal ve třicátých letech Bertolt Brecht, člověk nám velice vzdálený. Osobně jsem přesvědčen, že velcí géniové lidstva, byť vzdálení, zůstávají proniknuti tajemstvím Krista. Jejich svědectví ukazuje, jak chladní jsme ve svém svědectví o Kristu my. Jak často nejsou naše kázání schopna sdělit opravdové sjednocení s Kristem, pravé vášně ve vztahu ke Kristu. Věřící jsou na to velice citliví. Okamžitě postřehnou, kdy někdo během kázání upadá do rutiny a kdy do něho vkládá svoje srdce. Proto ještě jeden citát, který zaráží, neboť jeho autor Franz Kafka, byl Žid. V rozhovoru se svým přítelem jednou poznamenal: «Ježíš je propastí světla. Je třeba zavřít oči, aby se tam člověk nepohroužil». Kafka skutečně zavřel oči ke Kristu, ale křesťanství jej vždy přitahovalo.

Letošní exercicie ve Vatikánu jsou vzhledem k blížícímu se konkláve středem zájmu. Díky tomu, že je lze sledovat také na internetu, účastní se jich i některá řeholní společenství, např. františkáni v Assisi. Hlavní myšlenky meditací vycházejí najevo také díky péči samotného kazatele. Kardinál Ravasi se o ně dělí na sociální síti Twitter.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.