Světový den boje proti malomocenství

26.1.2013 

Lepra je nemoc stará tisíce let, přesto i v dnešním světě přináší utrpení, chudobu a sociální vyloučení. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se Hansenovým bacilem také v loňském roce nakazilo asi 220 000 lidí. Na smutnou skutečnost upozorňuje předseda Papežské rady pro pastoraci pracovníků ve svém poselstvím ke Světovému dni boje s malomocenstvím, který připadá na zítřejší neděli. Arcibiskup Zygmunt Zimowski připomíná, že při vhodné léčbě dnes lepra nepředstavuje smrtelné nebezpečí, stejně jako celá další řada chorob – spavá nemoc, horečka dengue, bilharzióza, filarióza, leishmanióza a trachom. Pro křesťanské zdravotnické zaměstnance tedy má být Světový den malomocenství podnětem, aby obnovili svůj postoj milosrdného Samaritána. Arcibiskup Zimowski poukazuje na příklad světců, kteří nám mohou být inspirací. Uvádí, že v loňském roce mohl navštívit působiště některých z nich – havajský ostrov Molokai, kde pracovali sv. Damián a sv. Marianna Cope, stejně jako Madagaskar, kde věnoval malomocným svůj život polský jezuita bl. Jan Beyzym. Dalšími významnými vzory zůstávají bl. Matka Tereza a apoštol malomocných Raoul Follereau, jehož 110. výročí narození si letos připomínáme. Mons. Zimowski se ve svém poselství ke Světovému dni malomocenství obrací také k nemocným – povzbuzuje je, aby nacházeli smysl svého utrpení v jednotě s Kristem, který také trpěl, podpírán nekonečnou láskou (srov. Spe salvi,37). Katolická církev spravuje 547 leprosárií po celém světě – nejvíce v Asii (285) a Africe (198). Katolické ústavy pro nemocné leprou jsou také v Jižní a Severní Americe, včetně jednoho ve Spojených státech amerických. Pět se jich nachází v Evropě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.