Poselství latinského jeruzalémského patriarchy křesťanům v Sýrii

25.1.2013 

Uvědomujeme si, že Sýrie a její obyvatelé nyní prožívají drama kříže a že mohou nalézt světlo pouze v ukřižování a utrpení našeho Pána. Jeruzalémský latinský patriarcha Fouad Twal se těmito slovy obrací k „řeholním komunitám, kněžím a všem těm, kteří se v Sýrii věnují službě potřebným za nasazení vlastního života”. Nemůžeme být lhostejní k vašemu utrpení, které trvá již příliš dlouho a které jsem spatřil na vlastní oči při nedávné pastorační návštěvě Jordánska, pokračuje patriarcha. Naše největší ponížení spočívá v tom, že se cítíme bezmocní a neschopní vůči násilí, které ochromilo vaši zemi. Fouad Twal se připojuje k apelu Benedikta XVI. a vyzývá k zastavení bojů. Vyzbrojme se naopak milosrdenstvím a soucitem s našimi trpícími syrskými bratry, píše ve svém „listě solidarity” latinský patriarcha Jeruzaléma.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.