Benedikt XVI.: Mariiným přitakáním dostal Bůh v tomto světě příbytek

2.1.2013 

Dnešní generální audience, která byla první v letošním roce a v této vánoční době, se konala v zaplněné vatikánské aule Pavla VI. a bylo na ní přítomno také nemálo účastníků právě skončeného Evropského setkání mládeže z Taizé. Svatý otec se ve své katechezi věnoval tajemství Narození Páně a mimo jiné řekl:

Na cestě a v životě víry můžeme někdy také zaznamenat svoji nuznost, nedostatečnost svého svědectví podávaného světu. Bůh však vyvolil právě pokornou ženu z neznámé vesnice v jedné z nejvzdálenějších provincií velké římské říše. Vždycky, i uprostřed těch nejsvízelnějších těžkostí, s nimiž se máme vyrovnávat, musíme mít důvěru v Boha a obnovovat víru v jeho přítomnost a konání v našich dějinách, jako tomu bylo u Marie. Nic není nemožné Bohu! S Ním se náš život vždycky ubírá po bezpečném území a v pevné naději je otevřen budoucnosti.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.