Soustrastný telegram Benedikta XVI. k úmrtí patriarchy bulharské pravoslavné církve

6.11.2012 

Dnes v ranních hodinách zesnul v sofijské nemocnici po zhruba měsíční hospitalizaci patriarcha bulharské pravoslavné církve Maxim. Ve věku 98 let byl sofijský metropolita nejstarším patriarchou ze všech představitelů pravoslavných autokefálních církví. Svůj úřad zastával více než čtyřicet let – bulharským patriarchou byl zvolen 4. července 1971. Provedl církev obdobím komunistických represí i hrozbou vnitřního rozštěpení. K bulharské pravoslavné církvi se v zemi hlásí 6,5 milionů věřících a další 2 miliony za hranicemi vlasti, zejména v Americe a Austrálii. Představují osmdesát procent obyvatelů Bulharska. Dalších zhruba deset procent Bulharů jsou muslimové, méně než jedno procento pak katolíci.

Soustrastný telegram bulharské pravoslavné církvi zaslal také Benedikt XVI. Připomíná v něm zesnulého patriarchu Maxima, který „mnoho let oddaně sloužil Pánu a svému národu”. Svatý otec rovněž vzpomíná na vřelé přijetí, kterého se dostalo bl. Janu Pavlovi II. při jeho návštěvě Bulharska v květnu roku 2002. Benedikt XVI. děkuje Bohu za dobré vztahy, které zásluhou zesnulého patriarchy poutají katolíky a pravoslavné v Bulharsku, vyjadřuje naději, že toto přátelství bude nadále pokračovat ve společném hlásání evangelia.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.