Benedikt XVI.: Smrt otevírá životu

3.11.2012 

Jak je zvykem v čase „dušiček“, sloužil dnes dopoledne Benedikt XVI. v bazilice sv. Petra zádušní mši svatou za kardinály a biskupy, kteří zemřeli během uplynulého roku. Jde o deset kardinálů a 143 biskupů z různých částí světa. Ve své homilii papež mimo jiné řekl:

V našem srdci je dosud živě přítomno klima ze slavnosti společenství svatých a památky věrných zemřelých, jež nám liturgie dala prožít v těchto dnech. Zvláště návštěva hřbitovů nám umožňuje obnovovat svazky s těmi blízkými lidmi, kteří nás opustili. Smrt paradoxně uchovává to, co život udržet nemůže. Jak žili naši drazí zesnulí, co měli rádi, čeho se obávali a v co doufali a co odmítali, to objevíme zvláštním způsobem právě na hrobech, které jsou jakoby zrcadlem jejich životů, jejich světa. Oslovují nás a vedou k znovunavázání dialogu, který se jejich smrtí ocitl v krizi. Hřbitovy jsou vlastně jakýmsi místem setkání, v nichž živí potkávají mrtvé a upevňují s nimi svazky společenství, které smrt nemohla přerušit. Tady v Římě, na oněch výjimečných hřbitovech, jimiž jsou katakomby, vnímáme jako nikde jinde ona hluboká pouta se starobylým křesťanstvím, jehož blízkost tu pociťujeme. Když vstoupíme do chodeb římských katakomb nebo na stezky hřbitovů našich měst a obcí, je to jako bychom překročili nehmotný práh a začali komunikovat s těmi, kteří tam chovají svoji minulost, tvořenou z radostí i bolestí, porážek i nadějí. Je tomu tak proto, že smrt se týká dnešního člověka stejně jako toho tehdejšího, a třebaže se nám mnohé věci z dob minulých staly cizími, smrt zůstala stejná.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.