Bavorská mystička Anna Schäffer bude kanonizována

20.10.2012 

V neděli bude kanonizována Anna Schäfferová, bavorská mystička žijící na přelomu 19. a 20. století. Blahořečil ji v roce 1999 Jan Pavel II., který o jejím životě při té příležitosti řekl, že „nemoc a slabost mohou být řádky, do nichž Bůh vpisuje svoje evangelium“. Postavu nové světice přibližuje postulátor jejího procesu, Andrea Ambrosi:

Byla to laička, která prožila většinu svého nedlouhého života na lůžku, a to ve velkých utrpeních, v důsledku nehody, ke které došlo, když jí bylo 16 let a při níž spadla do vařící mýdlové vody. Po třiceti operacích, které nepřinesly zlepšení, skončila na lůžku, kde více než 20 let snášela bolesti a přitom děkovala za všechno Pánu. Její život je pro nás laiky pobídkou, abychom se ujímali každého poslání, které nám Ježíš svěří, i kdyby mělo spočívat v trpělivém přijímání těch nejtěžších křížů. Život nám nezřídka přináší nemilá překvapení a my propadáme pesimismu. Anna Schäffer nás však učí, že s Ježíšovou pomocí můžeme i neblahé věci, které nás potkávají, proměňovat na momenty milosti a radosti, spatřujeme-li jejich smysl v perspektivě budoucího setkání s Ježíšem.

Anna se již od dětství chtěla stát misionářkou. Po úrazu, který ji upoutal po zbytek života, na lůžko, se jí skutečně stala, ale zcela jinak. Způsob, jakým přijímala svůj bolestný úděl, k ní přitahoval dlouhé zástupy lidí, kteří ji prosili o rozhovor a radu. Zachovala se také její velmi bohatá korespondence. Proslula rovněž svými prorockými sny...

Měla sny, ve kterých vídávala to, co se pak skutečně stalo. Dokonce o svém úrazu se takto dověděla předem. Její duše tak byla dovedena až k mimořádnému spojení s Pánem. Lidé, kteří ji navštívili, se o tom přesvědčovali z jejího úsměvu. Její tvář totiž zářila štěstím, zatímco zbytek jejího těla byl jedinou ránou..

Anna Schäffer zemřela roku 1925. Byla známa již za svého života především v řezenské diecézi a v Bavorsku, ale i v sousedních zemích.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.