Předání ceny Nadace Josepha Ratzingera

20.10.2012 

V Klementinském sále apoštolského paláce byla dnes předána tzv. Ratzingerova cena, udělovaná nadací nesoucí občanské jméno současného papeže. Jejími letošními laureáty jsou americký jezuita, o. Brian E. Daley (nar. 1940) a francouzský profesor Rémi Brague (nar. 1947).

Oba ocenění se věnují aspektům významným pro církev naší doby, řekl v promluvě k laureátům Benedikt XVI., totiž ekumenismu a vztahům s jinými náboženstvími. Papež připomněl, že o. Daley se věnuje studiu Církevní otců, což pro něj bylo nejlepší školou v lásce k jediné a nerozdělené církvi, v bohatství jejích různých tradic, a proto se nyní angažuje ve vztazích s pravoslavnými církvemi, dodal Svatý otec. Prof. Brague je odborníkem v oblasti filosofie náboženství, zejména židovství a islámu v období středověku.

Po 50 letech od II. vatikánského koncilu, bych spolu s nimi rád znovu přečetl dva koncilní dokumenty: deklaraci Nostra aetate o nekřesťanských náboženstvích a dekret Unitatis redintegratio o ekumenismu, a k nich bych přidal ještě další dokument, který se ukázal jako mimořádně důležitý: deklaraci Dignitatis humanae o náboženské svobodě, - navrhl papež při představování laureátů, dodávaje, že k podobnému setkání virtuálně dochází už při četbě jejich publikací. Benedikt XVI. ocenil práci obou vyznamenaných v akademickém a kulturním prostředí a poděkoval jim za to, že plody svého poznání předávají ostatním:

Osobnosti jako o. Daley a prof. Brague jsou příkladem v předávání poznání, které spojuje vědu a moudrost, vědeckou rigoróznost a zápal pro člověka, pomáhající objevovat „umění žít“. Potřebujeme právě takové osobnosti, které skrze osvícenou a žitou víru činí Boha blízkého a věrohodného dnešnímu člověku. Osobnosti, které s pohledem upřeným k Bohu čerpají z tohoto zdroje pravého lidství, aby pomáhaly těm, které nám Pán staví do cesty, pochopit, že Kristus je cestou života...

- řekl Benedikt XVI. k laureátům ceny, která nese jeho jméno. Jak dále podotkl, oba ocenění jsou univerzitní profesoři, což je zcela v linii nadace, jež kromě každoročního udílení cen financuje také stipendia pro doktorandské studium teologie.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.