Evangelizaci komplikuje nesprávně chápaná tolerance

5.10.2012 

V rámci příprav na blížící se Biskupský synod američtí delegáti sestavují seznam nejdůležitějších úkolů, jaké stojí před novou evangelizací ve Spojených státech. Vyzval je k tomu Benedikt XVI. při poslední návštěvě ad limina, kde položil důraz na problém radikálního sekularismu a ohrožení náboženské svobody.

Podle sestry Sary Butlerové, profesorky teologie, která se Synodu zúčastní v řadách expertů, šíření víry v americké společnosti znesnadňuje koncept tolerance. „Každý pokus o předávání víry je chápán jako svého druhu imperialistická činnost,“ uvedla. Druhým faktorem jsou podle ní média, vytvářející dojem, že svoboda spočívá „v nezávislosti na jakýchkoli omezení“, mezi nimiž je často jmenováno náboženství.

Spojené státy budou na synodu zastoupeny sedmi biskupy a deseti dalšími členy se statutem expertů či auditorů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.