Patriarcha Twal: potřebujeme společenství s obecnou církví

13.9.2012 

Jeruzalém. Povzbuzení a dodání odvahy si slibuje od papežské návštěvy také latinský patriarcha Jeruzaléma, Fouad Twal. Situace v Sýrii nepřidává důvěry ani optimismu, lidé mají strach, říká představitel izraelských katolíků. Očekává také apel k univerzalní církvi, aby si křesťané na celém světě uvědomili situaci Kristových následovníků v této oblasti.

Téma synodu pro Blízký východ znělo. „Společenství a svědectví“, jak může papežská návtěva konkrétně pomoci křesťanům této oblasti?

Společenství nemá být chápáno jako pouze naše záležitost, jako věc hrstky křesťanů na Středním východě. Jde o společenství s obecnou církví, s diecézemi a biskupskými konferencemi, s celosvětovými křesťanskými organizacemi. Toto společenství musí tak trochu zahrnout všechny, kdo se zajímají o náš osud.
Exhortace, kterou Svatý otec přináší, je určena především nám, pastýřům, a nepochybně zahrnuje všechna delikátní témata, která se nás týkají: emigrace, vědomí sounáležitosti s touto zemí, dialog s židy a muslimy. Teď je na nás, abychom ji vzali vážně a uváděli ji do života, nakolik je to možné a nakolik jsme toho schopni.

- říká latinský patriarcha Jeruzaléma, Fouad Twal.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.