Mezináboženské setkání skončilo konfliktem, bilance však je pozitivní

12.9.2012 

Ostrým konfliktem místních muslimských předáků a pravoslavných představitelů skončilo setkání náboženství za pokoj v duchu Assisi. Probíhalo tentokrát v Sarajevu, ve městě-symbolu balkánské války. Poslední den setkání vystoupil velký muftí Bosny, Mustafa Ceric, který ujistil, že tamní muslimové stojí na straně smíření a pokojného soužití vyznavačů různých náboženství, ovšem pod podmínkou, že je Srbové odprosí za křivdy, jichž se dopustili. Slova se setkala s živou odezvou srbského pravoslavného biskupa Grigorije, který vyčítal místním muslimům systematickou islamizaci Bosny a Hercegoviny. „Chcete ji změnit v muslimský stát. Sám jsem slyšel, jak o tom mluvíte s Američany,“ uvedl pravoslavný biskup.

Včerejší spor v závěru mezináboženského setkání nebyl ojedinělý. Už v pondělí došlo k ostré výměně názorů mezi patriarchou srbské pravoslavné církve, Irenejem, a sarajevským starostou, Alijou Behmenem. Pravoslavný reprezentant poznamenal, že křesťané jsou v tomto městě ohroženi. Jako příklad citoval osud pravoslavných Srbů, jejichž přítomnost v Sarajevu byla zredukována v podstatě na nulu. Starosta města odmítl téma komentovat a pravoslavného patriarchu nazval rouhačem.

Obtíže v praktickém dialogu mezi náboženstvím v Bosně a Hercegovině neskrývá ani italský ministr Andrea Riccardi, zakladatel komunita Sant´Egidio, která každoročně tato setkání „v duchu Assisi“ organizuje. !Názory jsou různé, protože různá je historická pamět. Je tu ale také atmosféra pokoje a hlubší harmonie. To je nejdůležitější“ – řekl Riccardi v rozhovoru o letošním setkání pro Vatikánský rozhlas. O problémech pokojného soužití v Bosně a Hercegovině mluví otevřeně také nejvyšší představitel katolické komunity, kard. Vinko Puljić. Také on je v posledních letech svědkem stálého ubývání věřících:

Doufám, že tato událost vytvoří pozitivní atmosféru. Proces budování pokojného soužití, úcty k druhému a tolerance však rozhodně nekončí. Spíše naopak, jsme stále na počátku. Osobně jsem vděčný, že toto setkání proběhlo v Sarajevu. Nese totiž pozitivní poselství, vybízející k dialogu a bude též popudem pro politiky, kteří musí konečně realizovat Daytonskou dohodu a vybudovat normální stát, v němž jsou si všichni rovni. Očekáváme také podporu pro naši malou katolickou komunitu, aby mohla v této zemi přetrvat. Stále počítáme s návratem katolických uprchlíků, kteří by tu mohli žít v trvalém pokoji a s výhledy do budoucna,- řekl vatikánskému radiu kard. Vinko Puljić

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.