Sv. Terezie dodnes "funduje" nová společenství

28.8.2012 

Na ávilské univerzitě mystiky začal III. mezinárodní tereziánský kongres, věnovaný tentokrát „Knize zakládání“ sv. Terezie Veliké. Text z let 1573-1582 popisuje fundace nových karmelitánských klášterů podle původní řehole a okolnosti, které zakladatelské dílo provázely. Kongres probíhá pod patronátem generalátu bosých karmelitánů v rámci příprav na 500. výročí narození sv. Terezie. Kongresu se účastní více než 140 osob z celého světa, včetně velké skupiny laiků.

Jak zdůraznil generální vikář bosých karmelitánů, o. Emilio Martínez, sv. Terezie od Ježíše je žena, která nadále „funduje“ nová společenství. Na světě je na 70 institutů a řeholních společenství inspirovaných tereziánským charismatem. Patnáct z nich se účastní také novinky kongresu, tzv. I. mezinárodních tereziánských dnů (I Feria Internacional Teresiana), určených právě institutům a řádům, které následují příklad ávilské světice.
Vedle specializovaných přednášek byla připravena také výstava věnovaná jak „Knize zakládání“ tak dílům založeným sv. Terezií. Kongres potrvá do 2. září.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.