Měsíčník italských židovských obcí připomíná postavu florentského kardinála z období fašismu

14.8.2012 

„Muž neobyčejné síly a odvahy“ – těmito přívlastky připomíná měsíčník italské Federace židovských obcí ( „Pagine ebraiche“, červen 2012) kardinála Eliu Dalla Costa půl století od jeho úmrtí. Mnozí vděčí za svůj život právě florentskému arcibiskupovi, „této asketické, až mystické postavě, která se nepoddala lichotkám, ani nezalekla ohrožení“, uvádí šéfredaktor židovského periodika, Guido Vitale. Kardinál Dalla Costa působil na florentském arcibiskupském stolci v letech 1932-1961. Ve shodě s Piem XI. zastával pramálo diplomatickou linii opozice vůči fašismu. Když tento papež v květnu 1938 při Hitlerově návštěvě Itálie zavřel bránu Vatikánských muzeí a odjel na několik dní do letní rezidence v Castel Gandolfo, florentský kardinál se zachoval ještě výmluvněji. Při slavnostním vjezdu Mussoliniho a jeho vzácného hosta na florentské náměstí Piazza San Giovanni zůstalo arcibiskupství jediným neosvětleným palácem se zavřenými okenicemi.

To, co následovalo v letech nacistické okupace, je dnes dobře známé, pokračuje časopis italských židovských obcí. Kardinál Dalla Costa nejenom veřejně apeloval na pomoc pronásledovaným židům, nýbrž otevřel dveře arcibiskupství a organizoval konkrétní záchrannou síť. „Zachovejme veškerá ochranná opatření, avšak neberme na sebe vinu hořkého odmítnutí těch, kteří trpí nevyslovitelným soužením lidí bez přístřeší“, vyzýval italský kardinál své věřící dva týdny po vylodění spojenců a následných protižidovských raziích. Ve svých dalších válečných promluvách neváhal pranýřovat udavačství a bezpráví státního zřízení: „Pokud se strážci zákona staví mimo jakoukoliv legalitu, výsledek bude vždy a nevyhnutelně katastrofální“, řekl na Štědrý den čtyřicátého třetího roku.

Florentskému arcibiskupovi byla v těchto dnech věnována rozsáhlá výstava, organizovaná arcibiskupstvím a diecézním muzeem toskánského města společně s washingtonskou galerií moderního umění Phillips Collection. Životu kardinála Della Costa je věnováno několik nově publikovaných monografií (mj. Silvano Nistri, Elida Dalla Costa, Societá Editrice Fiorentina; Giovanni Pallanti, Elia Dalla Costa, il cardinale della caritá e del coraggio, San Paolo.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.