Kniha věnovaná výzkumu a aplikaci dospělých kmenových buněk předána Benedikta XVI.

27.6.2012 

„Naše kmenové buňky: tajemství života a záhady uzdravení“ (Our Stem Cells: The Mistery of Life and Secrets of Healing), tak zní název knihy, kterou při dnešní generální audienci věnovali Benediktu XVI. její autoři: mons. Tomasz Trafny z Papežské rady pro kulturu, Robin Smith, pověřený administrátor mezinárodní biofarmaceutické společnosti NeoStem, a Max Gomez z nadace Stem for Life Foundation.

Kniha věnovaná bádání nad dospělými kmenovými buňkami a možnostmi jejich aplikace je výsledkem spolupráce zmíněné papežské rady (prostřednictvím charitativní nadace STOQ International) a nadace Stem for Life Foundation. Ve volném prodeji bude od konce tohoto roku.

Svazek shrnuje problematiku, kterou se zabývala I. mezinárodní konference o dospělých kmenových buňkách zorganizovaná loni ve Vatikánu, a nabízí čtenářům přehled dosavadního bádání o dospělých kmenových buňkách a jejich roli v regenerativní medicíně. Přístupným jazykem představuje fascinující možnosti dospělých kmenových buněk jako regenerace poškozených orgánů, odvrácení slepoty, boje s rakovinou či zastavení postupu degenerativních nemocí jako je Alzheimer, skleróza multiplex a další choroby.

„Kromě popularizace vědy jsme zařadili do knihy řadu studií ukazujících jak terapie využívající dospělých kmenových buněk už nyní pomáhají lidem, kteří trpí nemocemi a patologiemi, které jsou smrtelné či těžce zneschopňující,“ uvedl dr. Smith. „Kniha nemluví pouze o úspěchu našeho historického partnerství s Vatikánem, ale vytyčuje základy pro další spolupráci.“ Jak dodává P. Trafny, kniha má být impulsem k intenzívnímu dialogu mezi vědeckou náboženskou komunitou. „Naším přáním je, aby ukazovala lidem na celém světě význam etického vědeckého výzkumu, vysvětlila jim, že není nutné volit mezi vlastní vírou a vědou, ale že ve skutečnosti mohou obě tyto dimenze významně spolupracovat ku prospěchu lidstva.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.