Benedikt XVI. přijal prezidenta Černé Hory

21.6.2012 

Hlavním důvodem návštěvy hlavy černohorské republiky, Filipa Vujanoviće, bylo předání ratifikované základní smlouvy se Svatým stolcem. Smlouvu podepsali vloni v červnu předseda černohorské vlády Igor Lukšić a státní sekretář kard. Tarcisio Bertone. Dokument uznává právní postavení katolické církve v občanské společnosti, vymezuje svobodu a nezávislost pastoračních aktivit a působení v oblasti kultury, výchovy a charitativní péče. Dále se týká provozu seminářů a duchovní asistence v armádě, věznicích a nemocnicích. Vzájemnou výměnou nabyla základní smlouva o diplomatických vztazích Černé Hory se Svatým stolcem definitivní platnosti.

Kard. Tarcisio Bertone označil tento krok jako završení dvouletých negociací, který se ideově vztahuje ke konvenci podepsané papežem Lvem XIII. a černohorským knížetem Nikolou I. z roku 1886. Vatikánský státní sekretář připomněl vůli obou stran hájit náboženskou svobodu každého jednotlivce a náboženských komunit v legislativním rámci. Svoboda vyznání je nezadatelným předpokladem dnešní západní kultury a nezbytnou podmínkou při ochraně lidských práv v každé zeměpisné šířce, podotkl kard. Bertone. Zdůraznil však zároveň, že katolická církev nevyhledává jakákoliv privilegia na úkor ostatních vyznání, nýbrž chce výlučně přispívat dobru země. Černohorský prezident vyzdvihl důležitost navázání diplomatických vztahů se Svatým stolcem pro zemi, jejíž obyvatelé se hlásí převážně k pravoslaví. Tento krok potvrzuje ekumenickou otevřenost mladého státu, zdůraznil Vujanović. Vysvětlil také, že uzavření smlouvy se Svatým stolcem inspirovalo podpisy obdobných smluv s islámskou a židovskou komunitou v Černé Hoře.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.