Benedikt XVI. přijal členy Sdružení pro pomoc východním církvím

21.6.2012 

Benedikt XVI. dnes opětovně ujistil obyvatele Sýrie – zejména děti a nejslabší – svou duchovní blízkostí a vyzval společenství států k řešení syrské krize. Učinil tak při audienci pro účastníky zasedání Sdružení děl na pomoc východním církvím (ROACO ), které dnes skončilo v Římě. Sdružení pracuje při Kongregaci pro východní církve a je zastřešující organizací pro zhruba dvacet katolických charitativních děl z Evropy a Severní Ameriky, která financují podpůrné projekty zejména na Blízkém východě.

Naše modlitba, naše úsilí a konkrétní bratrská pomoc v Kristu ať pomohou našim syrským bratřím a sestrám, aby v těchto temných okamžicích neztratili z očí světlo. Kéž zodpovědní za tento konflikt obdrží od Pána moudrost srdce a zastaví další krveprolévání a násilí. Také mezinárodní společenství nesmí šetřit silami a musí Sýrii pomoci vyjít ze současné krizové situace. Násilí trvá již dlouhou dobu a hrozí, že přeroste ve všeobecný konflikt, který by měl negativní dopad na zemi i celý region.

Svatý otec znovu apeloval na poskytnutí nutné humanitární pomoci vyčerpanému syrskému obyvatelstvu a vyzval k zaručení práv pro uprchlíky:

Lidský život je cenným statkem, který je nutno neustále chránit,

zdůraznil Benedikt XVI. a zasadil syrský konflikt do širších, znepokojujících souvislostí: Zdá se, že současný stav hospodářství a společnosti se ve svém globálním rozsahu nachýlil natolik, že nedopřává dechu ani ekonomicky rozvinutým oblastem. O to větší měrou dopadá na hospodářsky znevýhodněné státy a způsobuje zde vážné škody, které poznamenávají jejich přítomnost i budoucnost, konstatoval papež:

Východ, vlast starých křesťanských tradic, je tímto vývojem obzvláště zasažen. Na církevní rovině i v oblasti ekumenického a mezináboženského dialogu zde panuje nestabilita a nejistota. Otevírají se staré dějinné rány. Pokojné soužití národů stejně jako úcta k lidským právům, zejména respektování náboženské svobody jedince i komunity, je stále křehčí. Svoboda vyznání však musí být ve veřejném prostoru zaručena – a to nejenom jako svoboda obřadu, nýbrž rovněž v oblasti duchovní péče, vzdělání, či sociálních služeb. Všechny tyto aspekty jsou pro výkon náboženské svobody nepostradatelné,

vyzdvihl Svatý otec při dnešní audienci pro členy Sdružení děl na pomoc východním církvím.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.