Za rostoucí bídou je také úpadek kultury solidarity

21.6.2012 

Italové se potýkají s novým problémem - s krajní bídou. Jak uvedla Komunita Sant´Egidio, týká se dnes již 3 milionů Italů, často rodin s dětmi. Do značné míry jde o důsledek krize a nezaměstnanosti, kvůli níž stále více rodin nemá prostředky na uspokojení základních potřeb. Dalších 8 milionů obyvatel Itálie žije v relativní bídě. Problém souvisí rozvněž s oslabením kultury solidarity. Společnost se stále bezohledněji distatncuje od potřebných, bije na poplach římská komunita. Varuje rovněž před stále rostoucí šedou zónou hospodářství. V některých regionech není téměř vůbec možné nalézt legální práci. Lidé se proto z nutnosti uchylují k práci na černo.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.