Benedikt XVI.: Tajemství Boha spočívá v tom, že nás má rád

20.6.2012 

Dnešní generální audience vzhledem k vlně horkého počasí opět konala ve vatikánské aule Pavla VI. Svatý otec se ve své katechezi věnoval modlitbě díků a chval u svatého Pavla, konkrétně hymnu ze začátku listu Efesanům:

Vize, kterou nám podává svatý Pavel v této vznešené modlitbě chval nás přivádí ke kontemplaci působení všech Osob Nejsvětější Trojice: Otce, který nás vyvolil před stvořením světa, vymyslel nás a stvořil; Syna, který nás vykoupil svou krví a Ducha svatého, jenž je zárukou našeho vykoupení a budoucí slávy. V ustavičné modlitbě, v každodenním vztahu s Bohem učíme se také my jako svatý Pavel objevovat stále zřetelněji znamení tohoto plánu a tohoto působení: v kráse Stvořitele vysvítající z Jeho stvoření (srov. Ef 3,9), jak zpívá svatý František z Assisi: „Ať Tě chválí Pane všechno, co jsi stvořil“ (Františkánské Prameny 263). Důležité je právě nyní v době dovolených být pozornými ke kráse stvoření a spatřovat v této kráse tvář Boží. Svatí ve svém životě ukazují zářivým způsobem, čeho je Boží moc schopna v lidské slabosti. A takto může jednat i s námi. V celých dějinách spásy, kdy se stal naším bližním, na nás trpělivě čeká, chápe naše nevěrnosti, povzbuzuje naši snahu a vede nás.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE

Benedikt XVI. zdravil dnes poutníky také v naší mateřštině:

Srdečně zdravím poutníky z různých farností České republiky. Ať vám pouť do města apoštolů Petra a Pavla pomůže věrně milovat Krista a následovat ho. Kéž vás provází mé požehnání.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.