Svátost eucharistie je požehnání a privilegium

11.6.2012 

Padesátý mezinárodní eucharistický kongres v irském hlavním městě včera zahájila mše svatá na tamním stadionu „Royal Dublin Society Arena“. Eucharistické liturgii předsedal zvláštní vyslanec Svatého otce, kard. Marc Ouellet. Prefekt Kongregace pro biskupy ve své homilii připomněl dlouhou tradici irského katolicismu a jeho misionářské svědectví. Zdůraznil také, že ačkoliv irská církev nyní prochází obdobím vážných zvratů, eucharistický kongres se pro ni může stát mimořádným požehnáním. Kard. Ouellet upozornil, že tuto zkušenost sám zažil ve své mateřské diecézi – kanadském Quebecku, který hostil předchozí, 49. eucharistický kongres.

Přicházíme sem jako Boží rodina. On nás povolal, abychom naslouchali Jeho Slovu, abychom si připomněli svou identitu ve světle dějin spásy a abychom Bohu odpověděli nejvyšší a nejdokonalejší modlitbou, kterou svět kdy poznal – svátostí eucharistie. Kéž nám Duch Svatý pomůže, abychom si plně uvědomili toto velké požehnání a privilegium.

O všech nedělích a svátcích přicházíme do kostela, abychom se setkali se zmrtvýchvstalým Pánem a účastí na eucharistii posílili své pouto lásky s Ním, pokračoval papežský legát. V očích světa jsou tato shromáždění společenskou událostí v souladu s našimi kulturními či náboženskými tradicemi, podotkl kard. Ouellet a dodal: Ve skutečnosti nás volá sám Pán, abychom se s ním stávali jedním Tělem v nové a věčné smlouvě lásky.

Na eucharistická shromáždění přicházíme takoví, jací jsme – ubozí hříšníci. Nikoliv pokaždé jsme připraveni k přijetí svatého přijímání. Avšak jak nám připomíná přípravný dokument eucharistického kongresu, každý může prožít „duchovní přijímání“ a sdílet milost, která prýští z Kristova těla a krve do jeho mystického, církevního Těla. I když není možné přijímat eucharistii, účast na mši svaté zůstává nezbytná, platná, významná a plodná (Sacramentum Caritatis, 55),

zdůraznil při včerejším zahájení padesátého Mezinárodního eucharistického kongresu v Irsku vyslanec Svatého otce, kard. Marc Ouellet.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.