Kardinál Schönborn o “Výzvě k neposlušnosti” rakouské “Farářské iniciativy”

28.5.2012 

Dosud malý, ale stále rostoucí počet silně katolických evropských rodin může pomoci tomuto kontinentu, aby se navrátil ke křesťanství, řekl kardinál Christoph Schönborn v rozhovoru pro zpravodajskou agenturu Catholic News Agency (CNA). Vídeňský arcibiskup prohlásil, že osobně zná mladé rodiny se čtyřmi, pěti, šesti či více dětmi, které “nově evangelizují”, avšak nikoliv slovy, nýbrž činy – totiž tím, že svědčí o svém štěstí věřící rodiny. Deset procent rakouských praktikujících katolíků je schopno změnit zemi tak, jak se to stalo například v římské říši, uvedl dále kard. Schönborn v interview, které bylo dnes publikováno v Denveru. Podle vídeňského arcibiskupa je odkřesťanštění Evropy pouze zdánlivé – existuje stále mnoho hluboce věřících lidí, jejichž víře se máme blížit.

Požadavek na liberalizaci církevní nauky, který vznáší tzv. Farářská iniciativa (Pfarrer-Initiative) nicméně není cestou k naplnění prázdných kostelů, zdůraznil rakouský kardinál. Je zajímavé, že mezi členy reformních hnutí "Wir sind Kirche", či "Pfarrer-Initiative" nejsou prakticky žádní mladí kněží, dodal arcibiskup Vídně. „Mezi starším klérem existuje jistá nostalgie. Tito často velice angažovaní kněží věří, že když bude církev trošku liberálnější, kostely se zaplní jako v padesátých či šedesátých letech”, poznamenal kard. Schönborn. Dodal, že to však považuje za iluzorní, neboť je třeba vyrovnat se s dnešním stavem sekularizace společnosti. „Když byla před necelým rokem zveřejněna “Výzva k neposlušnosti” rakouské “Farářské iniciativy”, pokračoval vídeňský arcibiskup, vyzvali jsme její autory ke zvážení svého postoje. Stále jsme doufali v osobní dialog a zodpovědné rozhodnutí zhruba osmi procent z celkového počtu čtyř tisíc rakouských kněží, kteří výzvu podepsali. Na mou hlavu se snášely kritiky za přílišnou trpělivost, připustil vídeňský kardinál. Bůh je nekonečně trpělivý, ale nyní již nastává nebezpečí, že vyvoláme zmatek mezi věřícími. Proto nastal čas sáhnout k případným sankcím,“ řekl kardinál Christoph Schönborn v rozhovoru pro americkou agenturu CNA.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.