Beatifikace ženy, kterou nezlomil teror francouzské revoluce

28.5.2012 

Na svatodušní neděli poběhlo v bretaňském Vannes blahořečení Matky Marie-Louise de Lamoignon Molé, matky rodiny a řeholnice z doby francouzské revoluce. Charisma této zakladatelky Milosrdných sester sv. Ludvíka připomněl také Benedikt XVI. při včerejším Regina Caeli. Jak řekl, její svědectví „nás učí, jak s pomocí Ducha svatého můžeme citlivě otevírat srdce druhým v jejich rozdílnosti, křehkosti a nouzi.“
Slavnostní beatifikační liturgii celebroval kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení. Ve své promluvě ukázal, jak mladá šlechtična Marie-Louise proměnila materiální rodinné bohatství v bohatství milosrdenství, které sloužilo nejpotřebnějším:

Matka od sv. Ludvíka proměnila v hojné plody své přirozené dary i dary milosti. Promlouvala jazykem evangelijní lásky, když sytila hladové, dávala pít žíznivým, sloužila a pomáhala chudým, vzdělávala nevzdělané a vychovávala děti ke ctnostem. Vysoký původ a bohatství své rodiny proměnila v šlechetnost a bohatství milosrdenství pro potřebné. Její osobní svatost se odrážela v konkrétní práci pro opuštěné děti, v jejich výchově a vzdělávání, v přípravě na práci a dobrý a poctivý život ve společnosti – řekl v promluvě při beatifikační liturgii kard. Amato.

Život nové blahoslavené spojily dějiny s krvavým terorem francouzské revoluce. Její manžel skončil pod gilotinou a zanechal ji samotnou s pěti dětmi. Bl. Marie-Louise je vychovala a zbytek života věnovala službě opuštěným dívkám - obětem revoluce. Tak vznikla Kongregace sester milosrdenství. Cestu předznamenou svědectvím bl. Matky od sv. Ludvíka následuje dnes více než 600 sester na třech kontinentech.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.