Svatý otec k úpravě právního rámce Caritas Internationalis

16.5.2012 

Benedikt XVI. je přesvědčen o tom, že nový právní rámec Caritas Internationalis prospěje její činnosti. Svatý otec to řekl při dnešní generální audienci, v jejímž závěru pozdravil předsedu této zastřešující organizace národních Charit, kardinála Oscara Rodrígueze Maradiagu. Honduraský kardinál byl na Svatopetrském náměstí přítomen spolu s členy výkonné rady mezinárodního charitního svazu. Benedikt XVI. se k nim obrátil s těmito slovy:

Vaše dnešní přítomnost vyjadřuje jednotu s nástupcem Petrovým a vaši připravenost k přijetí nového právního rámce vaší organizace. Děkuji vám za to. Jsem si jist, že nové struktury podpoří vaši důležitou službu těm, kteří ji nejvíce potřebují, a dodají vaší práci nové podněty. Nové právní statuty Caritas Internationalis by měly zajistit církevní profil charitního svazu a více ji připoutat k úřadům Svatého stolce. Ohlasy na novelizaci stanov jsou prozatím smíšené – skeptici se obávají ztráty autonomie jednotlivých národních Charit, zatímco příznivci spatřují pokrok díky potvrzení katolické identity charitativní činnosti.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.