Krize je způsobena absencí evangelizace v ekonomických kruzích

28.4.2012 

Mnohé světové vlády v nynějším období hospodářské krize omezily či úplně zastavily pomoc chudým zemím, což byla jediná věc, kde neměly zasahovat. Těmito slovy komentoval dnešní situaci honduraský kardinál Oscar Andres Rodríguez Maradiaga. Arcibiskup diecéze Tegucigalpa vystoupil se svým příspěvkem na 41. Sociálním týdnu katolické církve (19.-21.4.2012),, jehož tématem byla nová evangelizace.

Podle slov latinsko-amerického kardinála se síla evangelia nevytratila kvůli přílišné sociální angažovanosti církve. Předseda Caritas Internationalis se domnívá pravý opak – v sociální oblasti toho církev dosud učinila příliš málo. Neetické finančnictví a politika, stejně jako korupce na všech úrovních dokládají, že na tuto rovinu evangelium ještě nedorazilo. První honduraský kardinál v historii zdůraznil, že nynější silná hospodářská a politická krize je důsledkem neexistující evangelizace politických a ekonomických kruhů. Nová evangelizace by se tedy měla zaměřit právě na tyto sektory společnosti, dodal kardinál Rodríguez a vyzval k následování příkladu španělské Charity. Ta totiž navzdory panující krizi svůj letošní příspěvek do zastřešující Caritas Internationalis navýšila.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.