Páté jednání komise o církvi v Číně

26.4.2012 

Vatikánská komise, zabývající se církví v Číně, se vyjádřila k průběhu tamních nedávných biskupských svěcení. V několika případech se svěcení biskupů schválených Svatým stolcem účastnili nelegitimní biskupové. Tímto neautorizovaným vystupováním nejenom ještě více zhoršili své kanonické postavení, nýbrž zároveň zmátli věřící a znásilnili svědomí kněží i laiků, kteří se svěcení účastnili, čteme v dnešním prohlášení tiskového střediska Svatého stolce. Přehlednost situace však ztížili rovněž legitimní biskupové, kteří se účastnili nelegitimních biskupských konsekrací. Někteří z nich již ujasnili své pozice a požádali o prominutí. Této prosbě Svatý otec se shovívavostí vyhověl. Jiní však dosud neozřejmili své postoje a jsou proto žádáni, aby tak učinili. Účastníci zasedání komise si jsou vědomi obtížnosti situace v Číně, avšak zdůrazňují, že evangelizace se nemůže uskutečnit, jestliže jsou dány všanc základní prvky víry a katolické disciplíny. Poslušnost vůči Kristu a Petrovu nástupci je předpokladem skutečné obnovy a je závazná pro celý Boží lid, píše se v tiskové zprávě.

Komise, založená Benediktem XVI. roku 2007, se sešla již popáté. Hlavním bodem jejího jednání byla formace laiků v přípravě na Rok víry. Čínští katolíci se v první řadě mají zaměřit na prohloubení znalosti církevní nauky, zejména Katechismu katolické církve. Jejich druhým úkolem je pak působení v občanském a pracovním životě, kam mají přinášet svůj příspěvek, tedy milovat život a ctít ho od početí po přirozenou smrt; milovat rodinu a hájit hodnoty, které jsou vlastní tradiční čínské kultuře, praví se ve zprávě s jasnou narážkou na režimní politiku jednoho dítěte a praktikovaný trest smrti. A za třetí jsou laici v Číně vyzýváni ke zdokonalení duchovního života aktivní účastí ve farním společenství, církevních asociacích a hnutích. Čínské diecéze se mají zaměřit na kvalitní přípravu katechumenů, která má probíhat podle liturgických norem Obřadů křesťanské iniciace dospělých. Pastýři mají pokračovat ve formaci věřících i po udělení svátosti křtu a zaměřit se na nauku II. Vatikánského koncilu, zejména pak jeho ekleziologii a sociální učení. Tyto aspekty církevní nauky nabývají obzvláštní důležitosti v oblastech rychlého ekonomického rozvoje, přinášejícího nečekanou sociální evoluci. Církev v Číně má věnovat mimořádnou pozornost fenoménům vnitřní migrace a urbanizace, stojí dále v prohlášení komise.

Účastníci zasedání připomněli také nespravedlivě vězněné čínské biskupy a kněze, stejně jako pastýře, jimž jsou kladeny neoprávněné překážky ve výkonu jejich úřadu. Komise ocenila jejich pevnou víru a jednotu se Svatým otcem a apelovala na modlitbu celé Církve za tyto spolubratry. Vatikánská komise pro situaci církve v Číně poukázala na trvající existenci organismů, které se chtějí nadřazovat katolickým biskupům. Věřící se v takovýchto situacích mají orientovat podle Listu Benedikta XVI. čínským katolíkům z roku 2007. Účastníci zasedání komise v závěru svého prohlášení oceňují iniciativy kněžské a řeholní formace, avšak zároveň konstatují výrazný úbytek kněžských a řeholních povolání v čínské církvi a vyzývají tamní katolickou komunitu k modlitbám za nová povolání.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.