Benedikt XVI. o své cestě do Mexika a na Kubu

4.4.2012 

Přibližně 20 tisíc lidí se dopoledne sešlo na Svatopetrském náměstí na generální audienci Benedikta XVI., který svou katechezi věnoval nejprve reflexi nedávné apoštolské cesty do Mexika a na Kubu a v závěru také duchovní přípravě na Velikonoční triduum:

Drazí přátelé, zítra odpoledne mší svatou in coena Domini (Na památku Večeře Páně) vstoupíme do Velikonočního tridua, vrcholu liturgického roku, abychom slavili ústřední tajemství víry: umučení, smrt a zmrtvýchvstání Krista. V evangeliu svatého Jana je tento vrcholný moment Ježíšova poslání nazván jako „jeho hodina“, která začíná Poslední večeří. Evangelista ji uvádí těmito slovy: „Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1). Celý Ježíšův život je orientován k této hodině, kterou charakterizují dva aspekty, které se vzájemně osvěcují: je to hodina „přechodu“ (metabasis) a hodina „lásky (agape) až do krajnosti“. Právě Boží láska, Duch svatý, který Ježíše naplňuje, umožňuje Mu přejít přes propast zla a smrti a vstoupit do nového „prostoru“ vzkříšení. Tuto transformaci působí agape - láska, takže Ježíš překračuje meze lidství poznamenaného hříchem a překonává bariéru, která vězní člověka a separuje ho od Boha a věčného života. Jsme zváni prožít tuto transformaci, kterou uskutečňuje agape tím, že se budeme s vírou účastnit na liturgickém slavení Velikonočního tridua. Každý z nás byl milován Ježíšem „až do krajnosti“, to znamená až k naprostému darování Sebe sama na kříži, když zvolal: „Dokonáno je!“ (Jan 19,30). Nechme se dostihnout touto láskou, nechme se přetvořit, aby se v nás opravdu uskutečnilo vzkříšení.
Zvu vás proto k intenzivnímu prožití Velikonočního tridua a přeji všem požehnané Velikonoce!

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE

Benedikt XVI. pak v pozdravech k jednotlivým jazykovým skupinám poutníků promluvil také v naší mateřštině:

Srdečně zdravím české poutníky, zejména mladé z farnosti svatého Jana Bosca z Vídně. V těchto dnech si připomínáme Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení. Ať roste vaše touha svědčit o Jeho lásce k lidstvu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.