Hovoříte latinsky?

17.3.2012 

Pod svatopetrskou kupolí bude znít mluvená latina – přinejmenším během dvoudenního semináře Dies Latinitatis Vivae ( Dny živé latiny ), který bude hostit příští týden (24.-25.3.) německá kolej Camposanto Teutonico. V jejím rámci působí římské oddělení německé Görresovy vědecké společnosti ( Römisches Institut der Görres-Gesellschaft ), které s podporou papežského výboru pro studium dějin zve všechny zájemce o konverzaci v údajně mrtvém jazyce. Na programu jsou přednášky z filologie, patristiky, dějin, archeologie, či teologie, avšak rovněž latinská prohlídka renesančního parku Villa d´Este v Tivoli. Organizátorka Julia von Montgelas Vatikánskému rozhlasu vysvětlila, proč mluvená latina představuje výzvu, na níž lze i v dnešní době přistoupit:

“Neustálá četba a dekódování tohoto jazyka mi z dnešního hlediska připadá téměř složitější než jeho aktivní použití. Latina přece podléhá zcela logickým a opakujícím se pravidlům a jako ve všech jazycích je jednodušší naučit se jí při hovoru. Proč bychom latinu neměli poskládat do kratších a pak možná stále delších vět?,

dotazuje se posluchačka semináře klasické filologie na mohučské univerzitě. Ačkoliv za lingua franca je dnes považována angličtina, latina – i ta mluvená – přitahuje stále širší kruhy:

“Latina skutečně zažívá renesanci. Chtěli bychom její úzus podpořit i tímto seminářem a poukázat na to, že latina i jako hovorový jazyk se může opětovně prosadit. Mohučská univerzita každé léto pořádá tradiční týdenní přednášky v latině, lectio latina , o které je velký zájem. Sjíždějí se nejenom klasičtí filologové a rozhovor v latině skutečně funguje.”

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.