Bazilika je symbolem soužití křesťanů a muslimů

14.2.2012 

Benedikt XVI. je jedním ze sponzorů opravných prací na bazilice sv. Augustina v alžírském pobřežním městě Annaba, které byly zahájeny před rokem. Vatikánskému rozhlasu to potvrdil biskup alžírské diecéze Constantine-Hippo, Mons. Paul Desfarges.

Chrám byl vysvěcen počátkem 20. století (1909), je vystaven v arabsko-byzantském stylu a stojí na pahorku, který se vypíná nad pozůstatky antického města Hippo Regius. Zde církevní otec působil jako biskup na přelomu třetího a čtvrtého století. Stavbu, plánovanou na tři roky, spolufinancují alžírská vláda, francouzští donátoři a Vatikán, informuje biskup Desfarges.

Svatý otec přispěl osobně. Sponzorovala nás papežská nadace, avšak poté, co se o jejím daru papež dozvěděl, zaslal ještě osobní příspěvek na renovaci. Jak všichni víme, papež má svatého Augustina velmi rád. Bazilika přitom není jen náboženským prostorem, nýbrž symbolem soužití křesťanů a muslimů. Působí při ní otci augustiniáni, kteří se věnují pastoraci, a také Malé sestry chudých v domově pro seniory. Bazilika je místem, které přesahuje různé civilizace a náboženství, díky postavě sv. Augustina, jehož humanismus, víra a kultura přivádějí každého člověka k podstatě věcí,

říká alžírský biskup Desfarges k opravám baziliky sv. Augustina v Annabě. Dodejme, že sv. Augustin je jeden z nejoblíbenějších světců nynějšího papeže. Tématem dizertace Josepha Ratzingera v roce 1953 bylo Lidstvo a dům Boží v Augustinově učení o Církvi. Svatý otec často ze sv. Augustina cituje ve svých promluvách, nezřídkakdy zpaměti.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.