Benátky mají nového patriarchu

31.1.2012 

Benedikt XVI. dnes jmenoval nového benátského patriarchu. Stal se jím mons. Francesco Moraglia, dosavadní biskup diecéze Spezia-Sarzana-Brugnato. Nově jmenovaný patriarcha pochází z Janova a v květnu dovrší 59 let. Po kněžském svěcení v roce 1977 pokračoval studia na Papežské urbaniánské univerzitě, kde obhájil doktorský titul z dogmatické teologie. Posléze působil mimo jiné jako spirituál janovského semináře a vyučoval dogmatiku na Teologické fakultě severní Itálie (Facoltà Teologica dell´Italia Settentrionale), předsedal Ligurskému religionistickému institutu (Istituto di Scienze Religiose Ligure) a v rámci různých institucí se angažoval v oblasti dialogu víry a kultury. Biskupem byl jmenován na konci roku 2007. V současnosti je mimo jiné konzultorem Kongregace pro klérus.

Připomeňme, že z benátského patriaršího stolce vyšli v minulém století hned tři papežové, sv. Pius X., Bl. Jan XXIII. a Jan Pavel I. Bezprostředním předchůdcem Francesca Moragliy byl kard. Angelo Scola, kterého papež 28. června loňského roku jmenoval milánským arcibiskupem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.