Benedikt XVI. ke skupině biskupů USA: Nevyznáváme slepou víru

19.1.2012 

Zásadní úlohou katolické církve ve Spojených státech amerických je postavit se kulturním proudům, které se opírají o vyhraněný individualismus a snaží se propagovat svobodu, odtrženou od morální pravdy, zdůraznil Benedikt XVI. při dnešním přijetí další skupiny severoamerických biskupů, kteří jsou u Svatého stolce na kanonické návštěvě ad limina.

Pokud se kultura pokouší potlačit rozměr posledních tajemství a zavřít dveře transcendentní pravdě, nevyhnutelně se ochuzuje a – jak jasně řekl bl. Jan Pavel II. – stává se obětí redukcionistického a totalitního vnímání lidské bytosti a podstaty společnosti.

Naše tradice, vysvětlil Benedikt XVI., nehovoří o slepé víře, nýbrž se vztahuje k racionálnímu náhledu. Hájí-li církev morálku založenou na přirozeném zákoně, je přesvědčena , že tento zákon neohrožuje naši svobodu, nýbrž je spíše jazykem, zpřístupňujícím lepší sebepoznání. Církev tedy nabízí své učení nikoliv jako omezení svobody, nýbrž jako základ pro stavbu bezpečné budoucnosti.

Svědectví církve je tudíž ze své podstaty veřejné. Právní oddělení církve od státu tedy nesmí znamenat, že by se církev nemohla vyjadřovat k určitým otázkám a že by stát neměl respektovat hlasy věřících při určování hodnot, vytvářejících budoucnost země.

Je důležité, zdůraznil Benedikt XVI., aby si katolická komunita Spojených států amerických uvědomila vážné ohrožení veřejného morálního svědectví církve a pokusy o omezení náboženské svobody. Není možné přehlížet obtíže, s nimiž se v současnosti církev střetává. Je nicméně nutno čerpat naději z rostoucího vědomí zachování občanského řádu, zřetelně zakořeněného v židovsko-křesťanské tradici, a z nastupující generace mladých amerických katolíků, uzavřel Svatý otec.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.