Pouť delegací biskupů Evropy a Usa do Svaté země

10.1.2012 

Na šestidenní pouť solidarity do Izraele a Palestiny se vydali představitelé Evropských a amerických biskupů (7.-12. ledna), kteří koordinují pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Na programu mají setkání s reprezentanty tamní církve i se skupinami laiků.

Koordinační skupina biskupských konferencí povstala z iniciativy Svatého stolce v roce 1998 jako výraz společenství a solidarity všeobecné Církve s křesťany ve Svaté zemi. Kromě organizovaní materiální pomoci se angažuje také v úsilí o pokoj a smíření. Inaugurační zasedání zahájil včera (9. ledna) apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio Franco, a latinský patriarcha Jeruzaléma Fouad Twal. Vedle katolických ordinářů Svaté země se setkání účastní pozvaní experti. Hlavním tématem debaty je aktuální společensko-politický situace a perspektivy míru na Blízkém Východě ve světle demokratických aspirací Egypta, Sýrie a dalších zemí regionu.

Jako každý rok budou důležitým tématem otázky mezináboženského dialogu a obtížné situace Palestinců. Oficiální setkání proběhnou v sídle Kustódie Svaté země, kterou reprezentuje o. kustód Pierbattista Pizzaballa OFM. Na programu je také prezentace konkrétních projektů pomoci v některých farních společenstvích. Návštěva evropských a amerických biskupů vyvrcholí slavnostní eucharistií 12. ledna a tiskovou konferencí, na které bude ohlášeno „Poselství křesťanům Svaté země“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.