Kardinál Koch o ekumenismu

20.12.2011 

Pád Berlínské zdi nikdo nečekal, a přece k němu došlo. Také díky intensivním modlitbám. Totéž se může stát s ekumenismem – domnívá se předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Pokud se budeme skutečně modlit za jednotu Církve, mohou hradby dělící křesťany jednoho dne, zcela nečekaně, padnout, dodává kard. Kurt Koch. Pro náš rozhlas shrnul aktuální stav ekumenických vztahů:

V posledních letech a desetiletích došlo k různým změnám. Mnoho církví se vrací k reflexi o vlastní identitě. A to je pozitivní, protože chceme-li vést dialog, je nutné mít jasné vědomí vlastní identity. Jiným problémem je fakt, že máme různé představy o jednotě a to dialog znesnadňuje. Další výzvou je překotný rozmach letničních hnutí, která jsou sice stále považována za svého druhu novinku, ale co do počtu po katolické církvi jsou už druhou největší křesťanskou komunitou na světě. Dalo by se tedy mluvit o „zcharismatičtění“ ekumenismu. Ještě jinou výzvou jsou kontroverze v etických otázkách, tedy tzv. antropologická otázka. Musíme dnes vypracovat ekumenickou antropologii, nové učení o člověku.

Kard. Kurt Koch nevylučuje ani možnost, že do ekumenismu proniknou aktuální spory v sociálních a politických otázkách, jako například krize evropské měny. Také v sociální etice musíme hledat jednotu – zdůrazňuje šéf vatikánského úřadu. Za velmi pozitivní v tomto ohledu označuje nedávné zkušenosti s pravoslavnou církví.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.