Když papež žehná Africe

21.11.2011 

Beninská republika, která se výší hrubého domácího produktu na obyvatele nachází v poslední dvacítce světového žebříčku, zatímco v porodnosti zaujímá již sedmnáctou příčku, se důstojně ujala hostitelské role při papežově druhé africké cestě. Jako “vydařenou misi”, “neformální, prosté, lidské, přátelské setkání” či “dny naděje pro Afriku” definují prodloužený víkend Benedikta XVI. světová média. Nyní záleží na africkém kontinentu, jak naloží s výzvou ke “smíření, spravedlnosti a pokoji”, kterou jí předložil Benedikt XVI., shodují se představitelé místní církve ve svém hodnocení pro Vatikánský rozhlas.

“ Žádám všechny kněze, aby s křesťany i všemi ostatními lidmi usilovali o zakotvení této trojice hodnot – smíření, spravedlnosti a pokoje – v životě každého z nás. Nyní začíná skutečná práce, protože lidé poznali jejich důležitost. Všichni křesťané se musí stát misionáři pro ty, kteří ještě křesťanství nepoznali,

říká arcibiskup beninské metropole Cotonou mons. Antoine Ganyé. Dobrou předzvěstí budoucího úsilí se může stát vřelé papežovo přijetí všemi obyvateli Beninu bez rozdílu.

“Všichni Beninci, muslimové i věřící tradičních náboženství podél cest vítali Svatého otce a chtěli, aby jim požehnal. Papežské požehnání je pro nás Afričany něco velice důležitého”, vysvětluje předseda Beninské biskupské konference. Jeho slova potvrzuje sestra Lenie Dochamou, generální sekretářka beninské Charity.

“Nikdy jsem při žádné státní návštěvě nezažila takovouto “mobilizaci”. Bylo neuvěřitelné sledovat, jak Kristův náměstek dokázal uvést do pohybu celý národ – a nejenom křesťany. Boží posel - papež, který k nám přichází, aby hovořil o Boží lásce – to byl významný okamžik evangelizace, který nás také zavazuje. Církev v Africe již dělá mnoho, ale má před sebou ještě dlouhou cestu, aby toto poselství opravdu uskutečnila.”.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.