Rakouský metropolita byl pilířem ekumenismu

20.10.2011 

Vídeň. V úterý večer (18.10.2011) zemřel v Rakousku po těžké nemoci rakouský pravoslavný metropolita Michael Staikos. Rakouská pravoslavná komunita, k níž náleží zhruba půl milionu věřících, pod jeho vedením nabyla větší společenského i církevního významu, uvádí agentura Kathpress.

Metropolita Staikos se narodil v Athénách 22.11.1946, navštěvoval zde katolické gymnázium a poté studoval teologii na soluňské univerzitě. V roce 1964 se přestěhoval do Vídně, kde působil jako sekretář a ceremoniář tehdejšího rakouského metropolity Christosomose Tsitera. Roku 1977 přijal kněžské svěcení a o devět let později se stal biskupem. V roce 1991 byl posvátným synodem konstantinopolského patriarchátu zvolen rakouským metropolitou a maďarským exarchou. Pod jeho vedením byla v říjnu 2010 založena Rakouská pravoslavná biskupská konference. Zesnulý metropolita považoval za ústřední úlohu svého úřadu ekumenický a mezináboženský dialog. Byl předsedou Rakouské ekumenické rady církví. Zvláštní pozornost věnoval pastoračnímu působení v kruzích pravoslavných přistěhovalců, kteří přicházeli do Rakouska z bývalé Jugoslávie, Rumunska či Bulharska. Byl blízkým přítelem kard. Franze Königa, jehož považoval za “velký vzor”.

Kard. Christoph Schönborn metropolitu Staikose označil za “pilíř rakouského ekumenismu”. Ačkoliv ztrácí “přítele a bratra”, je vděčný za významný vzor křesťanské jednoty, uvedl vídeňský arcibiskup a vyslovil naději, že Rakousko toto velké dědictví pravoslavného metropolity ponese i nadále.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.