Duchovní příprava na vstup do EU

15.4.2004 

Polský primas, kardinál Jozef Glemp, vyhlásil 30. duben za den postu, jako duchovní přípravu na vstup Polska do Evropské Unie. V listu adresovaném Polákům na celém světě kardinál Glemp vyzývá kromě postu o chlebu a vodě také k modlitbě růžence, k přečtení jednoho ze čtyř evangelií a k příspěvku na stavbu Chrámu Boží Prozřetelnosti ve Varšavské čtvrti Wilanów. Stavba tohoto votivního chrámu byla přislíbena už roku 1791 po té, co byla v Polsku vyhlášena první demokratická ústava Evropy. Polská církev se vrátila k ideji stavby po obnovení demokracie roku 1989. Kardinál Glemp bude 2. května předsedat v základech chrámu božské Prozřetelnosti koncelebrované mši svaté na poděkování za připojení Polska k Evropské Unii.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.