Papež vybízí k zamyšlení nad významem ticha

30.9.2011 

Papež si přeje, aby se novináři zamysleli nad významem ticha – čteme v komuniké papežské rady pro média, která včera ohlásila téma příštího Světového dne sdělovacích prostředků, totiž „Ticho a slova jako cesty evangelizace“. Přemíra slov a obsahů může být překážkou v předávání informací, čteme v komentáři . Přesto podle Benedikta XVI. ticho a mlčení není pouhým protikladem záplavy slov. Ticho je pro Svatého otce nezbytnou podmínkou k přijetí informace. Ztišení přeje reflexi a skutečnému přijetí slova. Nejde tedy o žádný dualismus, nýbrž o komplementárnost, postulát správné rovnováhy mezi tichem a slovem.

Papež kromě toho situuje téma do kontextu evangelizace, v naději, že oslavy Světového dne sdělovacích prostředků proběhnou v rámci celocírkevní reflexe nad tématem příštího biskupského synodu. Ten se bude věnovat právě nové evangelizaci a předávání křesťanské víry. Vatikánské prohlášení připomíná, že světový den sdělovacích prostředků je jediným dnem toho druhu ustanoveným koncilem. Ve všeobecné Církvi se obvvykle slaví v neděli před slavností Seslání Ducha svatého. Každý rok papež připravuje k této příležitosti zvláštní poselství, podepsané zpravidla v den liturgické památky sv. Frantiska Sáleského, patrona novinářů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.