Benedikt XVI. o své návštěvě v Německu

28.9.2011 

Při dnešní generální audienci na náměstí sv. Petra za účasti více než 20 tisíc poutníků nabídnul Benedikt XVI. bilanci své pastorační návštěvy v Německu. V samotném závěru papež řekl:

Drazí bratři a sestry, tato apoštolská cesta do Německa mi dala vhodnou příležitost setkat se s věřícími své německé vlasti, utvrdit je ve víře, v naději a lásce a sdílet s nimi radost být katolíky. Moje poselství však bylo určeno celému německému lidu a je pobídkou všem, aby hleděli do budoucnosti s důvěrou. Je pravdou, že „Kde je Bůh, tam je budoucnost“. Ještě jednou děkuji všem, kteří umožnili tuto cestu a těm, kteří mne doprovázeli modlitbou.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na gen. audienci je ZDE

Mezi papežovými pozdravy v různých jazycích zazněla dnes i čeština:

Srdečně zdravím české poutníky, zvláště skupinu ze Štípy.
Drazí přátelé, modlím se za vás a vaše rodiny a všem vám žehnám.
Chvála Kristu!

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.