Reformy bez víry a modlitby jsou bezduchým aktivismem

21.9.2011 

Papež sám řekl, že se na návštěvu ve své vlasti těší. Navzdory dojmu, který vzbuzují mnohá média, se na Benedikta XVI. těší také převážná většina katolíků a mnozí nekatoličtí křesťané a srdečně jej vítají ve své zemi,

řekl Vatikánskému rozhlasu kard. Walter Kasper, bývalý předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, který zítra ráno nasedne se Svatým otcem do letadla jako člen jeho třiatřicetičlenného doprovodu. Kardinál poznamenal, že Benedikt XVI. zná nejlépe silné stránky německé církve a ví, že země není religiózní pustinou. Zároveň si je však vědom problémů a slabostí církevní komunity, v níž pohřby a výstupy převažují nad křty. Kard. Kasper hovořil o leckdy kontroverzních reformních návrzích, které vedly k vytvoření barikád na obou stranách, odbouratelných pouze skutečným dialogem.

Nevím, nakolik konkrétně a zda vůbec Svatý otec během své návštěvy tyto otázky zodpoví. Mám spíše dojem, že se bude soustředit na zásadní problémy a bude chtít upevnit základy předtím, než dojde k nástavbám a přestavbám. Proto řekne: Musíte Boha opětovně postavit do středu svých životů – jen tak si zajistíte budoucnost. Reformy mají totiž smysl pouze tehdy, vycházejí-li z pevné a hluboké víry. Bez víry a modlitby jsou bezduchým aktivismem. Pouze na základě víry, v jejím světle a její síle je možná konkrétní obnova. Papež tak splní úlohu, kterou Ježíš uložil Petrovi: „Posiluj svého bratra!“

Kard. Walter Kasper uvedl, že přípravy papežských cest v posledních letech vzbuzují řadu polemik, ale pak ostré tóny vždy utichnou a převáží naslouchání a oboustranná úcta. Nejinak tomu jistě bude také v Německu, doufá bývalý předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.