Kostel horských pastýřů se stal poutním místem Jana Pavla II.

31.8.2011 

Vysokohorské sanktuarium Jana Pavla II. na úpatí Gran Sasso v Abruzzách dostalo zvláštní status kostela „sub umbra Petri“ – tedy doslova ve stínu Baziliky sv. Petra. Znamená to, že je od nynějška zvláštním způsobem spojen s Vatikánskou bazilikou. Privilegium mu udělil zvláštním dekretem arcipresbyter baziliky sv. Petra, kard. Angelo Comastri. Apoštolská penitencierie dále potvrdila plnomocné odpustky, které bude možné získat na tomto poutním místě za obvyklých podmínek ve vybrané svátky církevního roku: totiž na Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, ve svátek posvěcení Vatikánské baziliky, ve výroční den zvolení Jana Pavla II. na Petrův stolec, jednou za rok v den, který si věřící může svobodně zvolit, a kdykoliv, když větší skupina poutníků zbožně navštíví poutní místo.

Kostel bl. Jana Pavla II. v San Pietro della Jenca je středověký kostelík, který vznikl pravděpodobně jako součást většího klášterního komplexu. Po té, co jej mniši opustili, se stal kapličkou horských pastýřů. Jan Pavel II. často přicházel modlit se na tomto místě při svých tajných výletech do hor. 11. května letošního roku, tedy krátce po beatifikaci, arcibiskup nedaleké L´Aquily ustanovil kostelík aricidiecézním sanktuáriem Jana Pavla II. a 7. srpna kard. Stanisław Dziwisz osobně věnoval horskému kostelíku relikvii krve blahoslaveného papeže.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.