Záře pravdy, krása lásky - umělci pro Svatého otce

4.7.2011 

„Záře pravdy, krása lásky“ – na výstavě pod tímto názvem, pořádané Papežskou radou pro kulturu jako dar k diamantovému jubileu kněžského svěcení Svatého otce, shromáždilo svá díla 60 umělců z celého světa a z různých uměleckých odvětví. Jsou mezi nimi malíři, sochaři, architekti, zlatníci, fotografové, filmaři, hudebníci, spisovatelé a básnící - například malíř a sochař Jannis Kounellis z Řecka a Mimmo Paladino z Itálie, italský fotograf Gianni Berengo Giardin, skladatelé Ennio Morricone z Itálie a Arvo Pärt z Estonska. Z architektů pak Španěl Santiago Calatrava, Ital Renzo Piano, Švýcar Mario Botta, či Brazilec Oscar Niemeyer, jenž ve svých 103 letech na výstavu zaslal model zvonice nové katedrály v brazilském městě Belo Horizonte, která se právě staví. Jedním z vystavovatelů je též slovinský jezuita Marko Rupnik, jenž je mimo jiné autorem mozaik na sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka, uloženého ve velehradské bazilice. Kromě pláten a soch se tak na výstavě shromáždily architektonické modely, notové partitury, rukopisy básníků a spisovatelů a rovněž filmové projekty.

Slavnostní inauguraci zahájil dnes dopoledne v atriu audienční síně Pavla VI. kard. Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu. Setkání umělců se Svatým otcem uvedl Arvo Pärt klavírním provedením své skladby Vater unser . Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl návaznost na své předchozí setkání s umělci 21. listopadu 2009 v Sixtínské kapli. Účastnilo se ho tehdy na 260 představitelů uměleckého světa a, jak papež přiznal, událost se mu vryla do srdce.

„Církev a umělci se znovu setkávají, promlouvají spolu, poukazují na nutnost rozhovoru, který se chce a musí nadále stupňovat a rozvíjet, a tak nabídnout naší kultuře – či spíše našim kulturám – výmluvný příklad plodného a účinného dialogu, jenž usiluje o lidštější a krásnější svět.“

Svatý otec se pozastavil u podmanivého názvu výstavy „Záře pravdy, krása lásky“ a právě dvojice pravda-láska jej v jeho úvaze dovedla k prameni ryzí krásy:

„Právě ze spojení - to znamená ze souznění, z dokonalé harmonie - pravdy a lásky, vyzařuje ryzí krása, jež je s to vyvolat obdiv, úžas a pravou radost v lidských srdcích. Svět, v němž žijeme, potřebuje, aby v něm zasvítila pravda, nezatemňovaná lží či bezvýznamností, a aby se rozhořela láska, nedušená pýchou a sobectvím. Máme zapotřebí, aby nás krása pravdy a lásky zasáhla v hloubi srdce a polidštila je.“

Svatý otec se k umělcům obrátil s „přátelskou a naléhavou výzvou“:

„Neoddělujte nikdy vaši uměleckou kreativitu od pravdy a lásky, nehledejte krásu daleko od pravdy a lásky, avšak, díky bohatství vašeho nadání a vašeho tvůrčího vzletu, buďte vždy odvážnými hledači pravdy a svědky lásky. Usilujte o to, aby vaše tvorba byla prozářena pravdou. Ať krása vašich děl podnítí v pohledu i v srdci jejich obdivovatelů touhu a potřebu po tom, aby vnášeli krásu a pravdu do každého života a aby jej obohacovali o lásku. Láska je pokladem, který nikdy nezmizí, který z každého života činí umělecké dílo a z každého člověka výjimečného umělce.“

Benedikt XVI. na závěř umělcům popřál, aby se nechávali vést „Duchem svatým, tvůrcem veškeré krásy světa“ a poděkoval jim, že přinášejí světu „paprsek této Krásy, jíž je Bůh“.

Inauguraci uzavřela projekce filmu italského režiséra Puppi Avatiho. Výstava „Záře pravdy, krása lásky“ bude v atriu audienční síně otevřena do 4. září a je zdarma přístupná denně kromě neděle od 10 do 19 hodin.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.