Smlouva mezi Svatým stolcem a Černou Horou

24.6.2011 

V Apoštolském paláci byla dnes podepsána základní smlouva mezi Svatým stolcem a Černou Horou, která udílí právní rámec vzájemným vztahům, založeným na ochotě ke vzájemné spolupráci při zachování autonomie a nezávislosti státu a církve. Text smlouvy upravuje právní postavení katolické církve v občanské společnosti, vymezuje svobodu a nezávislost pastoračních aktivit a působení v oblasti kultury, výchovy a charitativní péče. Dále se týká provozu seminářů a duchovní asistence v armádě, věznicích a nemocnicích.
Smlouvu podepsali předseda černohorské vlády Igor Lukšić a státní sekretář Tarcisio Bertone, který ji označil za vyvrcholení diplomatických vztahů, navázaných roku 2006, avšak ideově sahajících již do poloviny 19.st. Kardinál Bertone přivítal všeobecný souhlas černohorských politiků s plánovaným podpisem a vyjádřil naději na brzké schválení smlouvy parlamentem a její následnou ratifikaci. Připomněl, že katolická církev nevyhledává jakákoliv privilegia na úkor ostatních vyznání, nýbrž chce přispívat dobru země. Dokument dokládá, že Černá Hora respektuje náboženské komunity a především princip náboženské svobody, a zajisté napomůže jejímu procesu evropské integrace, dodal kard. Bertone.
Připomeňmě, že k římskokatolické církvi se hlásí 21 000 obyvatel Černé Hory, především Chorvatů, Italů a Albánců. Jedna z tamních diecézí je spravována z Chorvatska, druhá podléhá přímo Svatému stolci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.