Nová blahoslavená z dob Velké francouzské revoluce

18.6.2011 

V neděli 19.6. bude v obci Dax, ve francouzské jihozápadní provincii Akvitánie, blahořečena Marguerite Rutan, řeholní sestra Kongregace dcer křesťanské lásky sv. Vincence z Pauly. Tato mučednice Francouzské revoluce byla popravena na gilotině roku 1794. Kauza jejího blahořečení byla uzavřena papežem Benediktem XVI. po 103 letech.

Beatifikaci bude předsedat legát Svatého otce, kardinál Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregace pro kauzy svatých, který v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas představil tuto řeholnici:

Narodila se jako osmá z patnácti dětí 23.dubna 1736 v Metách. Její otec se díky usilovné práci vypracoval z dělníka na architekta a podnikatele. Povšiml si inteligence své dcery a nasměroval jí k matematice, geometrii a základům architektury, ačkoliv se ženy v té době takovýmto oborům běžně nevěnovaly. Boží prozřetelnost však připravovala Marguerite na budoucí zodpovědnost jejího řeholního života.

Kdy se stala řeholnicí?

Marguerite vstoupila v 21 letech mezi Dcery křesťanské lásky do jejich mateřince v Paříži. Po 37 let sloužila chudým v různých francouzských nemocnicích. V roce 1773 přešla do Fontainebleu a nakonec se stala představenou v Dax, kde se neúnavně starala o nemocné, chudé a spolusestry.

Jak je možné, že byla popravena právě tato řeholnice, která se po celý život starala o bližní?

Řád Dcer křesťanské lásky byl zrušen během francouzské revoluce v dubnu 1792. Sestra Marguerite byla zatčena a uvězněna a po dvou formálních procesech bez možnosti obhajoby byla 9.dubna 1794 přivedena na gilotinu. Byla obviněna z protirevoluční sabotáže – odmítla totiž podepsat civilní přísahu a měla námitky proti špitálnímu kaplanovi, který přísahal na ateistický a protikatolický revoluční režim.

Proč byla jménem svobody svoboda potlačována?

Skutečnost, že jménem svobody byla popírána náboženská svoboda a svoboda svědomí, je paradoxní. Francouzská revoluce nevyústila v pozemský ráj, avšak v období hrůzovlády, které zhanobilo pojmy svoboda, rovnost a bratrství. Tyto postoje nacházejí svou pravdu pouze v Evangeliu, neboť je podpírá další slovo, které jim dodává pravého významu, a tím je láska.

Proč se revoluce s takovouto zavilostí zachovala k Dcerám křesťanské lásky, které sloužily nemocným a chudým?

Revolucionáři byli zaujatí proti těmto řeholnicím, protože svou konkrétní obětavou službou nemocným a chudým odporovaly jejich představě jeptišek, které parazitují na společnosti.

Chtěl byste ještě něco dodat?

Další dvě poznámky. Především nás svědectví informují o děsivé události. Po popravě na gilotině tělo a tvář mučednice zohavil rozlícený kat. V její duši spatřoval sílu vůle, kterou je třeba ponížit, a posvátnost, kterou je nutné potupit. A za druhé – rok po skončení revolučního teroru, Direktorium v regionu Dax výslovně prohlásilo, že obec bude ještě dlouho oplakávat tuto ctnostnou ženu, která nechala vybudovat tamní nejvýstavnější nemocnici a která byla nelidsky obětována na podkladě neodůvodněného nařčení.

uvedl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Amato.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.