Papež připomněl indickým biskupům odpovědnost plynoucí z jejich stavu

17.6.2011 

Svatý Otec dnes dopoledne přijal biskupy Indické biskupské konference u příležitosti jejich kanonické návštěvy ad limina. Ve své promluvě se soustředil na zvláštní zodpovědnost biskupů při pastoraci kléru, řeholníků a řeholnic v indické církvi. Vyzval biskupy, aby se stali svým diecézním či řádovým kněžím „oporou a nejbližšími spolupracovníky“, aby „věnovali pozornost jejich potřebám a přáním a starali o jejich duchovní, intelektuální a materiální dobro“. Kněží naopak mají respektovat biskupovu autoritu a pouze pod jeho vedením pokorně pracovat pro dobro církve. Indičtí katolíci touží po tomto svědectví vzájemné služby a lásky bez ohledu na kastovní či etnické rozdíly, neboť „spatřují v biskupech a kněžích vzor svatosti, přátelství a harmonie“. Benedikt XVI. připomněl biskupům, aby úzce spolupracovali také s představenými řádů, přítomnými v jejich diecézích, a ujistili se, že se „řeholníkům a řeholnicím dostává důkladné a trvalé lidské, duchovní a teologické formace, která by jim pomohla dozrát ve všech aspektech jejich zasvěceného života“. Papež biskupy požádal, aby řeholníky a řeholnice povzbuzovali v jejich povolání a aby vybízeli mladé ženy k cestě zasvěceného života, naplněného Boží láskou a službou druhým.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.