Svatý stolec upřesňuje výklad kanonických postihů za nedovolené biskupské svěcení

11.6.2011 

Papežská rada pro výklad legislativních textů vydala prohlášení k aplikaci kanonického práva v kauzách biskupského svěcení bez papežského mandátu (Osservatore Romano 11. 6.). Jde zejména o uplatňování kánonu 1382, podle něhož biskup, který světí bez papežského pověření, a ten, kdo biskupské svěcení přijímá, upadá automaticky do exkomunikace.

Dokument vysvětluje, že činy tohoto druhu hluboce zraňují společenství katolické církve, a proto jsou sankcionovány tak těžkým trestem, jakým je exkomunikace latae sententiae všech, kdo se na svěcení podílí. Nicméně ve zvláštních případech, když zúčastnění jednají pod nátlakem, ať psychickým či fyzickým, vzhledem k těmto polehčujícím okolnostem exkomunikace nenastupuje. Je ovšem nutné individuálně posoudit, zda k takové situaci skutečně došlo na straně světitelů i svěcenců.
Dokument nicméně zdůrazňuje, že biskupské svěcení bez papežského pověření způsobuje dezorientaci a rozdělení mezi věřícími, a tedy pohoršení, které nesmí být podceňováno a které musí vést k výrazným gestům obnovy a pokání, srozumitelným pro celé společenství.

Na osoby, u nichž polehčující okolnosti nenastaly, se vztahuje exkomunikace a spolu s ní zákaz slavení eucharistie a dalších svátostí, včetně výkonu úřadu. Pokud to okolnosti vyžadují, může k řešení situace zasáhnout Svatý stolec a vyhlásit sankce, včetně explicitní exkomunikace. Cílem těchto trestů je ovšem vždy pokání a smíření. Kdo projeví upřímnou lítost, má právo být vyslyšen i v situaci exkomunikace. Osvobození od tohoto trestu je ovšem výlučně právem papeže a může jej tedy udělit pouze Svatý stolec - stojí v prohlášení Papežské komise pro výklad legislativních textů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.