Památka bl. Jana Pavla II. bude 22. října

12.4.2011 

Včera zveřejněným dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti bylo stanoveno datum liturgické památky Jana Pavla II., kterého bude 1. května ve Vatikánu beatifikovat Benedikt XVI. Církev v Římě a v Polsku si nového blahoslaveného bude připomínat 22. října. Pokud jde o ostatní místní církve a řeholní řády, mohou požádat prostřednictvím diecézního biskupa či generálního představeného řádu o zařazení této liturgické památky do svých vlastních liturgických kalendářů. Liturgické texty budou ze společné památky duchovních pastýřů, papežů, s výjimkou vlastních textů vstupní modlitby a druhého čtení z breviáře modlitby se čtením.

Dokument kongregace přináší text vstupní modlitby této liturgické památky, jejíž neoficiální překlad zní: „Bože, bohatý v milosrdenství, který jsi povolal blahoslaveného papeže Jana Pavla II., aby vedl celou Tvoji církev, uděl nám, abychom v síle jeho učení s důvěrou otevírali svá srdce spásonosné milosti Krista, Vykupitele člověka. On žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh, po všechny věky věků.“

Dekret Kongregace pro bohoslužbu o liturgickém kultu ke cti budoucího bl. Jana Pavla II. byl podepsán jejím prefektem kard. Cañizaresem 2. dubna letošního roku. 22. říjen, den jeho liturgické památky, je dnem, kdy Jan Pavel II. v roce 1978 zahájil svoji sedmadvacet let trvající Petrovskou službu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.